2021-01-29

Varga Erika

Családanya.

Varga Erika 1982 óta él Budaörsön, magyar-történelem, hittan szakos tanár. Élete legnagyobb öröme és büszkesége a családja. Hét gyermek édesanyja és hat unoka nagymamája. Férje matematikus-tanár. Gyermekei 32 és 19 év között vannak, mindnyájan tanultak zenét, és nyelveket, lelkesen végezték tanulmányaikat, így van köztük: biológia-matematika szakos tanár, aki négy gyermeket nevel, tanítónő, szakács, muzikológus, aki két gyermek mellett diplomázott, optometrista, aki megjárta Kongót, segítvén Hardi Richárd missziós munkáját, énekművész/magánénektanár, fagott-művész-jelölt. Népes családja mellett van ideje és energiája szűkebb és tágabb környezetének segítésére is. Dolgozott a Mindszenty József Római Katolikus Általános Iskola iskolaszervező bizottságában, később ide jártak gyermekei is.

A Leopold Mozart Zeneiskola alapítványának hosszú évekig volt kuratóriumi elnöke, minden gyermeke itt sajátította el a zenélés alapjait. Nagyon nagy élmény volt számára, amikor alkalmuk nyílt családi koncertet adni. A Budaörsi Plébánia keretén belül társaival mintegy 20 éve asszonykört hoztak létre, melynek során sok örömteli órával lettek ők is gazdagabbak lelkileg. Bálokat szerveztek, az Egyházközségi Képviselő Testületben dolgoztak.

Női lelki napokat szervezett éveken át, ahol sokan épültek lelkileg. Közreműködésével 2008-2014 között tizenöt alkalommal vitték színre mintegy 60 fiatallal a Mária Musicalt, ebből kétszer Budaörsön, a Jókai Mór Művelődési Házban, kétszer külföldön.

A Családakadémia Egyesület keretében több éven át előadássorozatot szervezett házaspárok részére. A Párkapocs Egyesület létrehozásában és munkájában vesz részt férjével együtt, hiszen szívügyük a házasságra való jó felkészítés.

Aktívan részt vesz a Karitasz Egyesület Budaörs munkájában.

Varga Erikát azért szerettük volna bemutatni A Budaörsi NŐ fotókiállítás keretein belül, mert szülőként és tanárként is példaértékű a munkája. Cselekedeteit sosem vezérli önös érdek, mindent a közösség érdekében tesz. Aktív, lelkes, odaadó és határtalanul segítőkész. Szervezőkészsége, kreativitása példaértékű.

You may also like...