2021-01-29

Csordásné Bodnár Anikó

Pedagógus.

Csordásné Bodnár Anikó 38 éve tanít Budaörsön, 1994 óta a Kesjár Csaba Általános Iskolában. Nem beszélni szeret érzelmeiről, hanem megállás nélkül tenni a dolgát, jelen lenni, megújulni, inspirációt adni diákjainak, kollégáinak. Kezdetben tanítóként dolgozott, de képesítését kiegészítette a német nyelv tanítására először alsó, majd felső tagozaton, ezt követően 2010-ben a Károli Gáspár Református Egyetemen germanisztika mesterdiplomát szerzett.

Az ELTE német vezetőtanári szakán elsajátított tudásával jelenleg is mentorál német szakos egyetemi hallgatókat. Hosszú időn keresztül az idegen nyelvi munkaközösség vezetője, koordinálja a nyelvtanárok munkáját intézményen belül és kívül. Diákjait évről-évre számos versenyben, nyelvvizsgán segíti, eredményesen. A német nyelv iránti elhivatottságát a családi gyökerekből merítette, így nem csoda, hogy Budaörsre költözve rövid időn belül kapcsolatot talált a helyi német nemzetiség hagyományait ápoló közösségekkel.

1991-2011-ig segítette a Német Nemzetiségi Önkormányzat munkáját, kezdetben bizottsági tagként, majd képviselőként. 1995-ben alapító tagja volt a Budaörs Néptáncegyüttesnek, melynek azóta is művészeti titkára. Diákjai közben felnőtté váltak és az együttes is számos új taggal bővült, de a tánc, a népzene szeretete ma is fontos számára. Fáradhatatlanul keresi az új lehetőségeket, törekszik a tökéletes szakmai munka végzésére.

Osztályfőnökként az a célja, hogy a diákjainak minél több szabadidős programot szervezzen, figyelje tanulmányi munkájukat, segítse fejlődésüket. Még a nyári időszakban is rendszeresen együtt táborozik diákjaival, immár 15 éve vezet csoportokat Ausztriába, Tirolba. Ez alatt az idő alatt az a megtiszteltetés érte, hogy tudása és helyismerete alapján az utakat szervező iroda munkáját munkatársként segítheti.

Szakmai munkájának elismeréseként 2012-ben Szakály Mátyás Pedagógus Emlékérmet kapott. Csordásné Bodnár Anikót azért szerettük volna bemutatni A Budaörsi NŐ fotókiállítás keretein belül, mert megalkuvás nélkül törekszik kiemelkedőt létrehozni. Kitartása, precizitása, hivatástudata példaértékű.

You may also like...