2018-11-13

Balás Eszter

Az Alapítvány a Dadogókért és a Seneca Beszéd Stúdió vezetője. Kiemelkedő szakmai munkájáért a Démoszthenész Egyesülettől a mesterlogopédusi kitüntető címet, a Fonetikai és Logopédiai Társaságtól Kempelen Farkas érdemérmet kapott. A Csoportanalitikus Kiképző Társaságnál tréneri kompetenciái erősítése érdekében „csoportvezető” minősítést szerzett.

 

A közelmúltban jelent meg a “Képes könyv a dadogásról és más dolgokról” című könyve. “Még igen fiatal voltam, amikor 1974-ben Montágh Imre ajánlására lámpaláztól dobogó szívvel először botorkáltam le a Pinceszínház lépcsőin. Ez akkor hazánk egyik legszínvonalasabb amatőr színjátszó csoportja volt. Igazi megtiszteltetés Imrétől, hogy alkalmasnak tartott a feladatra, hogy ott színpadi beszédet oktathassak. Ugyanebben az évben végeztem a logopédia szakon.

Főiskolai tanulmányaimmal párhuzamosan táncdalénekléssel foglalkoztam. A diploma megszerzése után egy laza mozdulattal a kukába hajítottam a repertoáromat tartalmazó, zongorakísérők számára lejegyzett kottáimat. Ez nagy hiba volt, de jó lenne ma néha egy-egy kellemes baráti összejövetelen énekelgetni belőle! Elhatároztam, hogy jó logopédus lesz belőlem, belevetettem magam a munkába. Először 4 évig egy nevelőotthonban, majd 16 évig egy nevelési tanácsadóban dolgoztam.

Itt nagy érdeklődéssel fordultam a pszichológia tudománya felé, sokat képeztem magam. Munkaközösség vezető lettem, a kerületi beszédjavító munka mellett állandóan beszédtechnika tréningeket vezettem. 10 évig tanítottam beszédet a Vörösmarty Gimnázium drámatagozatos osztályában. Két év müncheni tartózkodás után hazatérve új utakat kerestem a szakmai életben. Így hoztuk létre férjemmel és tulajdonos társammal 1994-ben az Alapítvány a Dadogókért nevű civil szervezetet, majd 1997-ben a Seneca Beszéd Stúdiót.

Szívesen vállalom a pöszeség, diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, hadarás, diszfónia, orrhangzós beszéd javítását. Hosszabb ideig foglalkoztam magatartászavaros gyerekek, autisták, enyhe- és középsúlyos értelmi fogyatékosok, nagyothallók, mozgássérültek beszédfejlesztésével. Kiemelkedő érdeklődési köröm a beszédtechnika és kommunikáció-fejlesztés, valamint a dadogás terápiája. Mindkettőt évek óta oktatom posztgraduális tanfolyamokon az érdeklődő kollégáknak.”

Balás Esztert azért szerettük volna bemutatni A Budaörsi NŐ fotókiállítás keretein belül, mert szakértelmének, munkájának, lelkesedésének és segítőkészségének köszönhetően rengeteg budaörsi nyerte már vissza az önbizalmát. Nem csak kiváló tanár, de együttérző, segítőkész, tisztességes ember is egyben. Az emberekhez való hozzáállása példaértékű.  

 

 

AMILYENNEK MÁSOK LÁTJÁK

„elkötelezett”

Eszter sejtet, szókincse gazdagságából éppen csak jelképül mutat meg valamit, ennél fogva az őt hallgató, tevékeny-alkotó társává válik, beszédében mindig a háttér számít, egy érzés és egy gondolatvilág rejtetten ható delejessége – melynek a szó csak afféle előretolt szolgálója.

Erős, magabiztos, öntudatos. Együttműködésünk során szavaival, és még inkább tetteivel arra tanított meg, hogy a másik emberre, különösen a gyerekre való odafigyelés a legnagyobb ajándék, amit adhatunk. Nagyon aktív, nyitott ember, aki tudása legjavát adja mindig.

Elégedetlenségében kíváncsian és szorgalmasan keresi – az elégedettséget. Nagyon hálás vagyok Eszternek azért, amit tesz, és ahogy teszi, látom az elkötelezettségét és látom a harcait, a misszió, amit végez, túlmutat minden emberi törekvésen, olyannak látom, mint akit „Isten ujja megérintett”.

A nagy korkülönbség ellenére csaknem 30 éve tud zökkenőmentesen a társam lenni, és ez jellemzi, fémjelzi a logopédia és az alapítványi munka iránti elkötelezettségét is. Ifjúkorunkban úgy láttam, mint egy „dodzsemelőst”, lelkesen, sok nehéz, ütközős helyzetben, ahonnan ki kellett keveredned, a karambolt láttad, mert látni akartad, tusakodtál és „emberesen” döntöttél, megoldottad. Respekt! Eszterhez a beszédtechnikám, a kommunikációm, előadói készségeim további fejlesztése céljából fordultam, tőle rengeteget tanultam, ezért barátaimnak, de elhelyezkedési tanácsadóként ügyfeleimnek is jó szívvel ajánlom őt.

Eszter, egy csodálatos pedagógus, aki nem mindennapi humorával és módszereivel kicsiknek és nagyoknak egyaránt segít boldogulni az életben. Munkáját lelkiismeretesen és odaadóan végzi, mindig ad valami pluszt. Szakmájában nagy elismerésnek örvend, amire minden alapja megvan. Kedves, segítőkész és nyitott.

Korunkban nagy szükség van olyan szemléletű és műveltségű nőre, mint ő. Tudását nem zárja el, folyamatosan képzi a jövő gyógypedagógusait, amiért csak hálásak lehetünk. Mindig elfoglalt, nyüzsög, sürög-forog, ennek ellenére mindig van egy kedves szava ahhoz, akivel beszél, és nem látszik rajta még az sem, hogyha fáradt vagy leterhelt.

Mérhetetlen energiával rendelkezik és hihetetlen teherbírással. Remek ötletei vannak, és nem marad meg a tervezés fázisnál, hanem amit a fejébe vesz, azt véghez is viszi. Minden tanítványával úgy bánik, mintha csak a saját gyereke lenne. Mindenki szeret hozzá járni, a vele eltöltött idő egy olyan hasznos időtöltés, ami sokak életét megváltoztatja.

Neki köszönhetem, hogy visszakaptam az önbizalmamat. Nagyon türelmes és jóságos. Amikor velem beszél 100%-osan rám figyel. Nagyon jó szakember és szerintem nagyon jó ember is.

Nagyon szeretem Eszterben, hogy mindig mosolyog. Ha találkozom vele már attól jó kedvem lesz, hogy meglátom. Ritkán látni szomorúnak. Én benne mindig azt látom, hogy állandóan tettre kész, és bármikor fordulhatok hozzá segítségért. Kedves és sokszínű hangja van. Miközben tanít, bármivé át tud változni.

Játékosan, de mégis a legmagasabb színvonalon tanít. Amit elmagyaráz, azt megérti az ember. Kívánom, hogy még sok száz gyerek tanulhasson tőle. Pozitívan tekint a világba, számára nincs lehetetlen, csak megoldásra váró feladat.

You may also like...