2018-10-12

Steinhauser Klára

AMIT Ő LÁTJA MAGÁT

Biatorbágyról költöztünk Budaörsre 1984-ben, amikor itt felépítettük a családi házunkat. Kezdettől nagyon érdekelt Budaörs múltja, hagyományai. Óvónőként a Farkasréti úti óvodában dolgoztam, és egy nemzetiségi hétre készülve régi gyermek- és családfotókból egy tablót állítottam össze, ami nagy sikert aratott.

Arra gondoltam, hogy milyen jó lenne azokat a szép, régi fotókat közkinccsé tenni. Ebben segített Filipszky István könyvtárigazgató, Vass Jenő Sándor szerkesztő és Bordás István kulturális referens.

Az első kiadványt, a képes albumot négy családtörténeti könyv követte. Kettő az itt élő régi családokról, egy a 2. világháború után betelepültekről és az utolsó, az ötödik az elűzöttekről.

Mindez Budaörs Város Önkormányzatának és a Német Nemzetiségi Önkormányzat anyagi támogatásával valósult meg. Nagy-nagy szeretettel készítettem azokat a köteteket, mert érdekel az emberek sorsa. Társszerzője voltam a Jogfosztások Budaörsön című dokumentum kötetnek.

Az Óvárosért Egyesület megbízásából elkészült a Városunk kincsei c. két kis füzet, melyekben a település szobrait, emlékműveit, figyelemre méltó kis emlékeit gyűjtöttem össze.

Nagyon fontosnak tartom a természet- és környezetvédelmet. Már „őszülő” fejjel ültem be az ELTE környezeti nevelő szakára, egy posztgraduális képzésre.

Szerencsésnek mondhatom magam, hogy óvodásaimmal a Zöld Szív Ifjúsági Természetvédő Mozgalom szelíd módszerével alapfokon megismertethettem a természet és a környezetünk szeretetét, védelmét. Iskolásokat és óvodás csoportokat fogadtam a kőhegyi házam kertjében, ahol a gyerekekkel az egészséges életmódról beszélgettünk, ismerkedtek néhány gyógynövénnyel, bemutattam régi, Budaörsön minden nap használatos tárgyat.

Reakciójuk érdekes és tanulságos volt számomra. Különösen, amikor egy kisfiú azt mondta a 100 éves mákdarálóra, hogy horgászorsó.

Mottóm: „Ember vigyázz a Földön, Úgy élj, hogy kárt ne tégy!” (Devecseri Gábor)

 

AMILYENNEK MÁSOK LÁTJÁK

“Segítőkész”

A világ legtürelmesebb Anyukája és Nagymamája! Mindig derűt sugároz, azért jó vele lenni! A nagyi precíz, takarékos, gondoskodó, pontos. Nála mindig kezet kell mosni evés előtt. Örökké mosolygó, megértő, mindenkivel kedves, barátságos.

Minden érdekli, megdöbbentően pozitívan áll a világhoz. Melegszívű, vidám, kreatív, ötletdús, játékos. Elfogadó, befogadó az újra és a másra. Vállalkozó szellem, nyitott a világra.

Kedves ember, kreatív, szeret tanulni, természetvédő, támogatja a gyerekeket, érzelmes, nem szereti sírni látni az embereket, szeret segíteni a szegényeken. Tudatos, segítőkész.

Olyan, aki nem felejti, honnan jött és hová tart. Aki keresi, kutatja a jelen érdekében a múltat, és akinek a jövőnk érdekében fontos a jelen, amit tudatosságával bizonyít.

Mint kolleganő azt tapasztaltam, hogy több mint 20 évvel ezelőtt nagyon újszerű volt a Zöld Szív környezetvédő mozgalom kezdeményezése általa az óvodában. Óvónői hivatásán túl a német nemzetiség és Budaörs múltja iránti érdeklődésének köszönhetőek a család-könyvek. Értékes, kedves, szelíd, szeretetteljes, tisztalelkű, közösségi személyiség.

A környezetért, az emberekért – leginkább a gyermekekért – és az állatokért sokat dolgozó, felelősségteljes nagymama. Sokoldalú, de leginkább a sváb hagyományok, családtörténetek megőrzésével foglalkozó alkotó ember. 60 éve a barátnőm! Megbízható, sokoldalú, kitartó, érdeklődő, fontos számára a környezetvédelem.

Klárika, széles érdeklődése és intelligenciája mindig keres-kutat. Meglátja és összerendezi, megörökíti az összefüggéseket, amelyeket meg tud jeleníteni egy-egy jó írásban.

Elszomorítja az agresszió a részvétlenség, csalás, hazugság, mert ő az, aki a világ jobbításáért dolgozik a saját környezetében. Megbízható. Energiája kimeríthetetlen, különösen, ha mások megsegítéséről van szó.

Steinhauser Klárához sokéves barátság köt. Magamban, csak galamblelkű barátnőmként emlegetem.

Csodálattal tölt el elszántsága, hogy hatvanas éveiben elment a Caminóra. Ha rajta múlna, már biztos kitört volna a világbéke és nem lennének éhező gyerekek a földön.

Nyugodt, igazságos, türelmes, mosolygós, pozitív kisugárzású. Az ő számára mindig első a család! A nagyinál az unokák védelmező oltalomra találnak, ha betegség tör rájuk, vagy csak simán a szülő elfoglalt.

Ha a család mellett marad szabad ideje, akkor szívesen kertészkedik és harcol a bántalmazott állatok jogaiért, na és a földünk felelőtlen elpusztítása ellen.

A háború utáni évek elkötelezett kutatója. Több könyvben is foglalkozik a kitelepített és elüldözött emberek fájdalmával. De saját családfáját is elkészítette és nagy-nagy munkával összehozta a rokonságot. Mindig siet, fut, de ha kéréssel fordulsz hozzá, rád mindig van ideje. Minden kedvesen és biztatóan mosolyog.

Sosem láttam még haragot az arcán, csak kedvességet. Egy életvidám és mindig mosolygós embert ismertem meg Klárában. Akit nem tudtam olyan témával eddig megkeresni, hogy ne érdekelje, vagy éppen ne tudjon hozzászólni. A város és az emberek iránti szeretete és tisztelete nagyon meghatott, és persze kíváncsi lettem, hogy miből is fakad ez.

Később tudtam meg, hogy pedagógusként dolgozott, és így már értettem mindent. Számos helyi könyv kötődik a nevéhez, amiket élmény elolvasni. Amikor Klárával beszélek érzem, hogy pedagógusként figyeli a mondataimat, de egyszerre mégis a nagymama bájával reagál. Én ilyennek látom.

You may also like...