2021-01-29

Németh Magdolna

„LYRA” Dalkör Budaörsi Német Hagyományőrző Egyesület Elnöke.

Németh Magdolna Budaörsön született német nemzetiségi családból, melyre nagyon büszke. A magyarországi németek szomorú tragédiája az ő családját is érintette. Szüleit 1946-ban kitelepítették Németországba, ott kötöttek házasságot és még abban az évben vissza szöktek szülőfalujukba, Budaörsre. Már kiskorában nagyon szeretett énekelni, tagja volt az iskola énekkarának is. Tekintettel arra, hogy vallásos családból származik, így természetes volt számára, hogy tagja lesz a Budaörsi Katolikus Egyház kórusának a mai Werner Alajos Kórusnak, aminek közel 50 éve aktív tagja.

Mivel az ének és a zene mindig központi szerepet töltött be az életében, így 1983-ban, amikor felkérték, hogy legyen az újonnan alakuló német hagyományőrző kórus tagja, azonnal igent mondott. Itt nem csak az ének, hanem a budaörsi nyelvjárásban is beszélt német tudásának is nagy hasznát vette. Az 1989-ben megalakult Budaörs-Bretzfeld Baráti Társaság tagja, az egyesület munkájából aktívan kiveszi részét. Az összes testvérvárosi találkozón részt vett mind Budaörsön, mind Bretzfeldben. Az idei 30 éves találkozóra is nagy erőkkel készülnek a „LYRA” Dalkörrel. A Budaörsi Passió újraéledése óta minden alkalommal vállal szerepet a műsorban. Gyermekkora óta kiveszi a részét az Úrnapi virágszőnyeg készítésében ami számára már a virágszirmok begyűjtésénél kezdődik.

A budaörsi német nemzetiséget az önkormányzatban is képviseli, hiszen 2014 óta folyamatosan megválasztott tagja a Német Nemzetiségi Önkormányzatnak. 2008-ban Hauser József Városi Közművelődési Díjjal ismerte el munkáját Budaörs Város Önkormányzata.

Elmondása szerint mindig csak azt teszi, amit volt karnagya Szakály Mátyás mondott egyszer: Mindig csak azt teszem ami a dolgom, és a kötelességem, mert „ ….akiknek szép a lelkében az ének az hallja a mások énekét is szépnek….” /Babits Mihály/

Németh Magdolnát azért szerettük volna bemutatni A Budaörsi NŐ fotókiállítás keretein belül, mert fontos számára a budaörsi német nemzetiségi identitás, a nyelv, a kultúra, a hagyományok megőrzése, ápolása és továbbadása, ezzel is városunk kulturális életének szebbé, színvonalasabbá tétele.

You may also like...