2018-10-12

Püski Ilona

AMILYENEK MAGÁT LÁTJA

Mi lesz egy lányból… – aki kis elsősként pedagógus napon verssel szeretné köszönteni szeretett tanító nénijét, de az izgulása miatt sírásba fullad a „produkció”? – akinek az előbb említettek következtében, legjobb „alakítása” egy botjára hajló, reszketeg hangú öreg anyóka – egy, az iskolatársaival együtt előadott színdarabban… – aki már gyerekként nagyon szereti a kicsiket, és arról álmodozik, hogy gyermekorvos lesz, csakhogy az iskolában később kiderül, hogy a fizika, biológia nem az erősségei… – akire osztálytársai – hetedik-nyolcadikos korukban – értetlenkedve néznek, miért is nem a fiúk már a központi kérdés számára… Mi lett hát? Református lelkész – Budaörsön 23. éve. Feleség – immár 32. éve.

Anya – három gyermeké. Miért így alakult? Azért, mert Isten mindenkit, engem is keresett… Újra meg újra megszólított a Biblia szavai által… Így döbbenhettem rá, mennyire szereti az embert, engem is… Arra is, hogy az Ő szeretete olyasmi az ember számára, mint a halnak az éltető víz… Arra is, hogy én viszont nem úgy szeretem, ahogy megérdemelné… Azaz, bocsánatát kell kérnem… Rácsodálkozhattam, hogy Ő pedig kész megbocsátani… Kész velem lenni, sőt, bennem Szentlelke által… … Azaz mindent megbeszélhetek imádságban Vele, a Mindenható Úrral … Azaz újra és újra meríthetek az Ő soha el nem fogyó szeretetéből, békességéből, türelméből, öröméből, erejéből, útmutatásából… Világossá tette Isten azt is, hogy a párválasztás, majd a közös életünk kérdéseiben is nyugodtan vezetésére hagyatkozhatunk…

Azt is, hogy gyermekeink az Ő ajándékai, és szülőként (is) az Ő bölcsességére és irgalmárara van szükségünk… Ráébresztett arra is, hogy az így élőknek küldetése tovább adni az örömhírt, hogy Ő mindenkit vár a Vele való közösségbe. Életutamat úgy irányította, hogy fő hivatásként, mint lelkész, tegyem ezt. Azóta is ámulok Istennek ezen a döntésén! Csodálom, hogy mit képes kihozni az életünkből, ha Rá bízzuk magunkat!

 

AMILYENNEK MÁSOK LÁTJÁK

 “Tiszta szívű”

Petőné Püski Ilona 1984 óta lakik Budaörsön, 1993 óta lelkész a városban, ami akkoriban még csak falu volt. Több mint kétszázan tartoznak a hitgyülekezetéhez, akik hétről-hétre meghallgatják igehirdetését.

Életét az igazi őszinte szeretet, az odafigyelés tölti ki, és az, hogy észrevegye mások baját, bánatát, odalépjen melléjük és megpróbáljon segíteni. Hívő családba született, ahol szüleitől is azt látta, hogy minden napot úgy kezdtek, hogy leültek és elolvasták a napi igét. Amikor lelkész lett csak akkor tudta meg, hogy édesapja gyermekkorában mindig azért imádkozott, hogy testvéreivel együtt lelkipásztorként szolgálják Istent, bár ezt nekik sosem mondta, nem erőltette. Mindhárman a lelkész hivatást választották édesapjuk legnagyobb örömére. 14 éves korában döntötte el, hogy Istent szeretné szolgálni, és onnantól kezdve mindent meg is tett ennek érdekében.

Egyenes, őszinte. Mindenképpen Isten áldott gyermeke. Őszinte, hiteles. Szereti a gyülekezetet. Szerény, tiszta szívű, kedves, nem személyválogató, szerény és egyszerű, türelmes, hitét megélő.

Segítőkész, magát utolsóként hagyja. Jó a kapcsolata a többi gyülekezettel. Nem tesz különbséget vagyon szerint. Nem keveri a politikát a hitébe. Nyílt lelkű, segítőkész, mély hitű, szerény, Istenre figyelő, őszintén Isten gyermeke, önfeláldozó az emberekért. Igehirdetésében Isten velünk van szent lelke által. Úgy gondolom, hogy magas a mérce amit a gyülekezet elé állít, de az a Biblia mércéje is egyben, és tartja magát ehhez, megéli a hitet és példát mutat.

Hiteles. Istennek áldott gyermeke. Igehirdetése a Szentlélek által vezetett tiszta ige. Csendes, szelíd, őszinte, jólelkű, segítőkész, tele szeretettel, felelősségtudattal, munkabírása irigylésre méltó. Nála nincs szabadnap, hétvége. Ő állandóan szolgálatban van. Bármikor fordulhatunk hozzá, örömünkben, bánatunkban.

Köszönjük, hogy van nekünk. Szentlélek által vezetett. Istennek átadott élet. Minden általa tartott összejövetelen, Istentiszteleten Isten áldása van. Összetartja a közösséget. Nagyon szeretjük.

Szorgalmas, figyelmes, szolid, hiteles. Őszinte, igaz lelkű, szerény, nagy hitű lelkész, nagyon szeretjük. Nehéz kérdésekben is ige szerint gyengéd, szeretetteljes választ ad. Istennek drága, hűséges szolgálója. A prédikációja élő és ható. Tiszteletes asszonyunkról csak szeretettel lehet beszélni. Istentisztelet után lelkileg meggazdagodva térünk haza. A mi tiszteletes asszonyunk nagyon kedves, szerény. Örömmel hallgatjuk őt. Nagyon örülök, hogy ismerhetem őt.

Nagyon szeretjük és szívvel-lélekkel van irányunkban. Csendes, szolid, Istenfélő, tisztalelkű, Isten szolgálója. Nyugodt, megértő, türelmes. A mi tiszteletes asszonyunk Ilona tisztán hirdeti Isten igéjét. Lelki testvér, akivel együtt lehet növekedni a hitben. Hittan oktatóként munkatársa vagyok a szolgálatban, ami alkalmakat biztosít, hogy személyes kérdéseinkről őszintén beszélhessünk.

Erősít, bátorít, vigasztal, de ha arra van szükség, akkor inteni is tud, hogy visszakerüljünk az útra, melyet Istennel járunk.

Hálás vagyok Nagytiszteletű Asszonyunkért az Úrnak.

You may also like...