2018-11-13

Ihász Kata

Karvezető, ének-zene tanár.

 

Hiszem, hogy a zene művelése és/vagy hallgatása egy olyan élmény, amire minden embernek szüksége van, és én itt a közvetlen környezetemben ezért dolgozom, hogy ez minél több ember számára elérhetővé váljon. Tanárként fontosnak tartom megmutatni a gyerekeknek az élő zene hallgatásának a varázsát, illetve bíztatni őket, hogy minél több zenei műfaj iránt legyenek nyitottak, és hogy ezekben a műfajokban a minőségi zenét keressék.

A KataPult Kamarakórussal is valami hasonló alapelv szerint próbáljuk a repertoárunkat alakítani, illetve a szakmai színvonalunk fejlesztésén dolgozni hétről hétre. Kata születése óta Budaörsön él. A zene gyerekkorától fogva meghatározó szerepet tölt be az életében. Hétköznapi hivatása a zenetanítás, az Új Budai Alma Mater-ben általános iskolások ének-zene és szolfézs tanára.

A budaörsi kulturális életben két zenei együttes révén van jelen: a város Fúvószenekarában 14 éves kora óta fuvolázik, illetve az utóbbi években egyfajta másodkarnagy szerepet is betölt időnként; illetve az általa 2008-ban alapított KataPult Kamarakórus karnagyaként, művészeti vezetőjeként.

A 12-18 fő közötti létszámmal működő együttes tagjai nagyrészt budaörsi, vagy a városhoz kötődő fiatalok. Igyekeznek megragadni a lehetőséget, hogy különböző városi kulturális színtereken népszerűsítsék a kóruséneklést, legyen az meghívásos, vagy általuk szervezett esemény.

Szívesen működnek együtt a város többi zenei együttesével: számos alkalommal adtak közös koncertet a Pro Musica Kórussal és a Werner Alajos Kórussal is, illetve 2017 augusztusában a Budaörsi Fúvószenekarral közösen Budaörs testvérvárosába, Magyarkanizsára látogattak. Az intézményes formában történő zenetanulást az 1. Sz. Általános Iskola ének-zene tagozatán kezdte, és a Leopold Mozart Zeneiskolában folytatta, ahol előbb zongorázni, majd később fuvolázni kezdett, és ez a hangszer azóta is kíséri az útján.

A 2000-es évek elején a Zeneiskolában alakult egy kamarakórus, aminek szintén tagja volt, az itt szerzett élmények hozták közel hozzá a kamarazenei hangzás szeretetét.

A zenélés iránti igényt és szeretetet azonban sokkal hangsúlyosabban otthonról hozta: a családi történetek szerint már 2 évesen kóruspróbán ült: édesapja, aki az ELTE Bartók Béla Kórusának tagja, egész kis korától kezdve vitte magával a hétvégi kórustáborokba. A vokális zene iránti elköteleződése itt gyökerezhet; ez a zenei együttes – bár tagja sosem volt – az egész fiatalkorában meghatározó zenei és közösségi élményként volt jelen az életében.

Így aztán nem annyira meglepő, hogy az érettségi után az ének-zene tanár, karvezető képzést választotta az ELTÉ-n. Zenei kötődésű pálya választása nagyban a férjének, Meggyes Ádámnak is köszönhető, akit középiskolai évei alatt ismert meg.

Nála találkozott először közelről a teljes mértékben elhivatott, már-már megszállott attitűddel, amivel a zene és a hangszere iránt viseltetett – ez mind a mai napig így van. Rengeteget tanult és tanul tőle a zenei közösség vezetésében és összetartásában, amiért végtelenül hálás.

 

Ihász Katát azért szerettük volna bemutatni A Budaörsi NŐ fotókiállítás keretein belül, mert határtalan zene szeretete és lelkesedése példa értékű. A budaörsi zenei közösségi életben való részvétele meghatározó. Az emberekhez való hozzáállása, a gyermekekhez való türelme becsülendő.

 

 

You may also like...