2021-01-29

Csányi Anna

Tanító, mentortanár.

Csányi Anna születése óta Budaörsön él, hiszen tősgyökeres budaörsi sváb családból származik. Kisgyermekként csodálva nézte a tanító néniket, akik hosszú, lobogó köpenyben, naplóval a kezükben, mosolyogva sétáltak az iskola folyosóján, beszélgettek a tanítványaikkal, vagy éppen órára siettek. Már akkor megfogalmazódott benne, hogy ő is gyermekekkel szeretne foglalkozni. A tanítóképző főiskola elvégzését követően a Kesjár Csaba Általános Iskolában helyezkedett el. Több egykori tanára is kollégája lett. 2006-ban, amikor a Mindszenty iskola igazgatónője megkereste egy tanítói állással, úgy érezte, hogy vallását gyakorló, hívő emberként abban az iskolában a helye.

Munkája legszebb részének tekinti, amikor a kis elsős gyermekeket az írás, olvasás világába bevezetheti. Feladatának tekinti, hogy ajtókat nyisson számukra a világ megismeréséhez. Munkájában kitartó, fáradhatatlan, változatos tanítási módszereivel folyamatosan fenntartja a kisdiákok érdeklődését. Tanító tevékenységét és munkaközösség vezetését példamutatás és szakmai igényesség, valamint folyamatos megújulás és nagyfokú kreativitás jellemzi.

Városszerte elismert pedagógus, városi tanulmányi versenyek szervezésével elismerést vívott ki pedagógustársaitól és a város vezetésétől egyaránt. Anna a kollégák szakmai és pedagógiai munkájának összehangolásában és szakmai igényességének kialakításában és fejlesztésében nagy szerepet vállal. Innovatív tevékenységét jól jellemzi, hogy többek között szakmai továbbképző napot szervezett, melyen részt vettek iskolája tanítói, tanító jelöltek és iskolánk vezetősége is.

A tantestületben Annát nagyon elismert szakembernek tartják munkatársai, akikkel munkahelyen kívül is baráti kapcsolatot ápol. Német nemzetiségi származásúként fontos számára a hagyományaik ápolása, így tanítványaival statisztaként időről időre részt vesznek a Budaörsi Passió előadásain (40-50 gyermek mozgatásával minden előadásra). A hit- és magánélete példaértékű minden kolléga és család számára. A budaörsi egyházközség képviselőtestületének tagja. Karácsonykor rendszeresen betlehemes műsort rendez a templomban. Minden évben széles családi összefogással szervezik és készítik az Úrnapi virágszőnyeget.

A Budaörsi NŐ csapatába való bekerülését nagymamája emlékének ajánlotta. Családja nemcsak a múltban, hanem a jelenben is több szálon kötődik Budaörshöz. Férje házi gyermekorvosként 22 éve praktizál a városban. Fia idén kezdett el tanítani abban a budaörsi általános iskolában, ahol gyermekként maga is tanult. Lánya az ELTE történész-levéltár szakos hallgatója, és szívesen tanulmányozza Budaörs múltját.

Csányi Annát azért szerettük volna bemutatni A Budaörsi NŐ fotókiállítás keretein belül, mert kedvessége, szaktudása, hagyománytisztelete példaértékű.

You may also like...